• לייסד כפר, לבנות אימפריה
  • לאמן חיילים, ליצור צבא
  • לנצח במלחמה, לכבוש את העולם